Şirket olarak, kurumsal sosyal sorumluluklarımızı (“CSR”) ciddiye alırız, ve Şirket çapında politika ve sistemlerimizi, kurumsal sosyal sorumluluğun işimizle ilişkili olan tüm yönlerinin üzerine eğildiğimizden ve takip ettiğimizden emin olacak şekilde geliştiririz. Bunlar, etik davranışları, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevreye verilen önemi, ve toplumsal faaliyetlere katılımı içermektedir. Sosyal, ahlaki ve çevre ile ilgili konulardaki tutumumuzun, şirket olarak itibarımız üzerinde etkisi olduğunun farkındayız. Dolayısıyla, performansımızı sürekli olarak geliştirmek ve doğal kaynakları verimli biçimde kullanmak için çaba gösteririz, ve insanlara ve çevreye Sıfır Zarar verecek şekilde faaliyette bulunmayı amaçlarız.

Aşağıdaki yollarla, kurumsal sosyal sorumluluk konusunda olumlu adımlar atmak üzere kararlılıkla çalışırız:
• Ekonomik olarak uygulanabilir yatırımlar
• Teknik anlamda uygun operasyonlar
• Çevreye uyumlu uygulamalar
• Sosyal açıdan sorumlu aksiyonlar

Yönetim Kurulu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda nihai sorumluluğa sahiptir, ve asli hedefi olan tüm paydaşlar için uzun vadede değer yaratmak ve bu değeri korumak üzere çalışırken, gerekli politikaların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamaktadır.

Bunun için de,
• Sağlam kurumsal politikalar ve uygulamaların hayata geçirilmesini,
• Adil ve eşitlikçi uygulamalarla, çalışanlara karşı sorumluluk sahibi bir tavır içinde faaliyet gösterilmesini,
• Uluslararası standartları uygulayarak, çevresel etkilerin en aza indirilmesini,
• Operasyonlar ve faaliyetlerle ilgili şeffaf raporlama yapılmasını,
• Hedeflerimize ulaşmak için personelin geliştirilmesini ve gerekli kaynakların sağlanmasını,
• Hem Türk standartları, hem de uluslararası standartlara göre, çevreye ve kültürel mirasımıza önem verilmesini,
• Potansiyel risklerin takip edilmesini ve riskleri hafifletici politikalar uygulanmasını,
• Toplumsal gelişim ve lokal programlar aracılığıyla, olumsuz etkilerin azaltılmasını,
• Çevresel riskleri kaynağında yöneterek, Şirketin faaliyetlerinin sağlık üzerinde yaratabileceği etkilerin önlenmesi ve azaltılmasını,
• Belirgin ve farklı Çevre, Sağlık ve Güvenlik, İnsan Kaynakları, Toplumsal Gelişim ve Güvenlik sistemlerinin uygulanmasını, ve
• Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Toplum ile ilgili tüm konularda, yerel mercilerle işbirliği içinde çalışılmasını sağlamaktadır.

Ajanweb Logo